bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp z o.o.

adres:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowskirecykling

w internecie:
www / BIP: mpk.koniecpol.pl

telefony:
prezes: +48 34 3551541
księgowość: +48 34 3551532
wodociągi i kanalizacja: +48 34 3540410,
wodociągi i kanalizacja (telefon komórkowy): 697 470 100

W sprawach odśnieżania i posypywania dróg: 603 587 313

fax:
+48 34 3540410

e-mail:
         Księgowość:

ksiegowosc@mpk.koniecpol.pl

           Wodociągi:

wodociagi@mpk.koniecpol.pl

          

dane MPK:
NIP: 9492193190
REGON: 243115077

konta bankowe (BS Koniecpol):
ogólne:  44 8276 0003 2000 0021 0311 0001

 Prezes Zarządu: mgr inż. Elżbieta Cuprian

Godziny pracy  - biuro:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Godziny pracy  - kasa:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

Kapitał zakładowy: 5.610.000,00 PLN

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział XVII Gospodarczy KRS
KRS nr 0000 44 51 25

Aktualności

Przypominamy o konieczności odśnieżania chodników, dachów oraz usuwaniu tworzących się sopli lodu

04.01.2017

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) obowiązki te spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Usuwanie nawisów śnieżnych, sopli lodu oraz odśnieżanie dachu w sezonie zimowym należy przeprowadzać regularnie, aby nie dopuścić do zagrożenia mogącego spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub uszkodzenie obiektu budowlanego.
Ponadto właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy o obowiązkowych okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych.

OGŁOSZENIE

25.11.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu poszukuje chętnych rolników do przyjęcia osadu z oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji udziela Elżbieta Cuprian
pod numerem telefonu 697 470 100.

Wyjaśnienie działań podjętych w związku ze skażeniem bakteriologicznym wody w wodociągu miejskim w Koniecpolu

22.11.2016

W dniu 15 listopada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań próbkę wody z kranu w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu. W dniu 17 listopada br PPIS w Częstochowie powiadomił nas, że w badanej próbce stwierdzono bakterie coli.
Służby wodociągowe pomimo braku wiedzy czy jest to skażenie wody w całym wodociągu, natychmiast podjęły działania zmierzające do poprawy jakości wody.
Poddano dezynfekcji studnię nr 4 i studnię nr 6 oraz włączono ciągłe chlorowanie wody na hydroforni. Służby wodociągowe rozpoczęły płukanie sieci wodociągowej.
W tym samym dniu pobrano próbki wody w 5 miejscach na wodociągu.
18 listopada przekazane nam wyniki badań potwierdziły obecność bakterii coli w sieci wodociągowej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie wydał decyzję wprowadzającą zakaz korzystanie z wody pochodzącej z ujęcia w Koniecpolu.
Informacje o złej jakości wody wraz z Harmonogramem dowozu wody umieszczono na stronie internetowej MPK i Gminy Koniecpol.
Służby Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej natychmiast po powzięciu informacji rozpoczęły dowóz wody do mieszkańców Koniecpola.
Pobrano ponownie próbki wody. W dniu następnym wyniki ponownie potwierdziły występowanie bakterii coli.
19 listopada ponownie pobrano próbki wody. Wyniki badań w dniu 20 listopada stwierdziły brak w wodzie bakterii coli i wydały orzeczenie, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
Komunikat o przydatności wody do spożycia umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Koniecpol i na stronie MPK. Rozwieszono też na terenie całego miasta informację o przydatności wody do spożycia.
W dalszym ciągu woda jest poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu.
Monitorowana jest jakość wody na ujęciu i w sieci wodociągowej.
Szukamy także przyczyny skażenia wodociągu.
Chcieliśmy bardzo przeprosić mieszkańców Koniecpola za wszytkie niedogodności spowodowane złą jakością wody i podziękować za wyrozumiałość jaką okazali w zaistniałej sytuacji.
W tym miejscu chcieliśmy podziękować Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy, Zakładowi INCO w Koniecpolu, Służbom Państwowej Straży Pożarnej i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Koniecpol za pomoc okazaną w tej nadzwyczajnej sytuacji. Bez ich działań nie bylibyśmy w stanie tak sprawnie zorganizować dowozu wody dla mieszkańców Koniecpola.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Cuprian- Prezes Zarządu

Informacja o przydatności wody do spożycia

20.11.2016

UWAGA MIESZKAŃCY KONIECPOLA!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o.o. odwołuje zakaz spożywania wody pochodzącej z sieci wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w sieci wodociągowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie orzekł, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Opublikował: Artur Haber
Publikacja dnia: 12.01.2017
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 15.05.2013
Dokument oglądany razy: 45 523