bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Informacje o MPK SP z o.o.

Podstawa działania:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. zostało utworzone w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Koniecpol pn. Zakład Usług Komunalnych na podstawie uchwały:

Sółka dysponuje nowoczesną infrastrukturą komunalną w zakresie oczyszczania ścieków Miasta i Gminy Koniepcol o wydajności 500 m3 na dobę co w zupełności na obecną chwilę zaspokaja potrzeby ludności.
Spółka również wytwarza energię cieplną w ilości do 30.000 GJ na rok i tym samym zaspakaja potrzeby mieszkańców miasta w energię cieplną. W tym celu MPK Sp. z o.o. produje ciepło w nowoczesnej kotłowni miejskiej gdzie zainstalowane są kotły o dużych sprawnościach cieplnych. Moc cieplna kotłowni wynosi 4,9 MW.
Ponad to Spółka zarządza i utrzymuje w pełnej sprawności 4 ujęcia wodociągowe oraz około 60 km sieci wodociągowych jak również 12,5 km sieci cieplnych. Spółka również utrzymuje w pełnej sprawności około 25 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Do działań spółki należy również utrzymaywanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Koniecpol.
Spółka zajmuje się administrowaniem targowiska miejskiego.

Głównym celem Spółki jest działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol z uwzględniem z uwzględnienie jak najmniejszych kosztów ponoszonych przez naszych mieszkańców.

Kierownictwo:

  • Prezes - Michał Fyda
  • Księgowa - Krystyna Smolarska
  • Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji - Elżbieta Cuprian
  • Kierownik Działu Usług - Marek Bukowski

Działy spółki:

  • księgowość
  • wodociągi i kanalizacja
  • usług
  • kotłownia miejska

Spółka zajmuje się zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Koniecpol w media takie jak:

  • dostawa wody


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 20.05.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 16.05.2013
Dokument oglądany razy: 938