bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

OGŁOSZENIE

15.03.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o.o.
oferuje usługi czyszczenia kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym. Oferta skierowana jest zarówno do użytkowników budynków jednorodzinnych jak i do właścicieli budynków wielolokalowych.

Oferujemy solidną i fachową obsługę.
Zapraszamy do korzystania z usług.
Tel. 34 3540410

OGŁOSZENIE

06.03.2017

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych na ujęciu wody w Aleksandrowie, informujemy, że w dniach 07-08.03.2017r od godziny 19.00 w dniu 07.03.2017 r do godziny 08.00 w dniu 08.03.2017r w miejscowościach Michałów i Aleksandrów będzie przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o naborze stażysty

23.02.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne  w Koniecpolu informuje, że poszukuje do pracy stażysty.

Wiecej informcji pod numerem tel. 343551532.

Przypominamy o konieczności odśnieżania chodników, dachów oraz usuwaniu tworzących się sopli lodu

04.01.2017

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) obowiązki te spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Usuwanie nawisów śnieżnych, sopli lodu oraz odśnieżanie dachu w sezonie zimowym należy przeprowadzać regularnie, aby nie dopuścić do zagrożenia mogącego spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub uszkodzenie obiektu budowlanego.
Ponadto właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy o obowiązkowych okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.09.2016
Podpisał: Elżbieta Cuprian
Dokument z dnia: 10.04.2013
Dokument oglądany razy: 12 589