bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyjaśnienie działań podjętych w związku ze skażeniem bakteriologicznym wody w wodociągu miejskim w Koniecpolu

22.11.2016

W dniu 15 listopada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań próbkę wody z kranu w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu. W dniu 17 listopada br PPIS w Częstochowie powiadomił nas, że w badanej próbce stwierdzono bakterie coli.
Służby wodociągowe pomimo braku wiedzy czy jest to skażenie wody w całym wodociągu, natychmiast podjęły działania zmierzające do poprawy jakości wody.
Poddano dezynfekcji studnię nr 4 i studnię nr 6 oraz włączono ciągłe chlorowanie wody na hydroforni. Służby wodociągowe rozpoczęły płukanie sieci wodociągowej.
W tym samym dniu pobrano próbki wody w 5 miejscach na wodociągu.
18 listopada przekazane nam wyniki badań potwierdziły obecność bakterii coli w sieci wodociągowej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie wydał decyzję wprowadzającą zakaz korzystanie z wody pochodzącej z ujęcia w Koniecpolu.
Informacje o złej jakości wody wraz z Harmonogramem dowozu wody umieszczono na stronie internetowej MPK i Gminy Koniecpol.
Służby Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej natychmiast po powzięciu informacji rozpoczęły dowóz wody do mieszkańców Koniecpola.
Pobrano ponownie próbki wody. W dniu następnym wyniki ponownie potwierdziły występowanie bakterii coli.
19 listopada ponownie pobrano próbki wody. Wyniki badań w dniu 20 listopada stwierdziły brak w wodzie bakterii coli i wydały orzeczenie, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
Komunikat o przydatności wody do spożycia umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Koniecpol i na stronie MPK. Rozwieszono też na terenie całego miasta informację o przydatności wody do spożycia.
W dalszym ciągu woda jest poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu.
Monitorowana jest jakość wody na ujęciu i w sieci wodociągowej.
Szukamy także przyczyny skażenia wodociągu.
Chcieliśmy bardzo przeprosić mieszkańców Koniecpola za wszytkie niedogodności spowodowane złą jakością wody i podziękować za wyrozumiałość jaką okazali w zaistniałej sytuacji.
W tym miejscu chcieliśmy podziękować Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy, Zakładowi INCO w Koniecpolu, Służbom Państwowej Straży Pożarnej i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Koniecpol za pomoc okazaną w tej nadzwyczajnej sytuacji. Bez ich działań nie bylibyśmy w stanie tak sprawnie zorganizować dowozu wody dla mieszkańców Koniecpola.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Cuprian- Prezes Zarządu

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 22.11.2016

Dokument oglądany razy: 224
« inne aktualności