bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp z o.o.

adres:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowskirecykling

w internecie:
www / BIP: mpk.koniecpol.pl

telefony:
prezes: +48 34 3551541
księgowość: +48 34 3551532
wodociągi i kanalizacja: +48 34 3540410,
wodociągi i kanalizacja (telefon komórkowy) - zgłaszanie awarii : 533 898 745

W sprawach odśnieżania i posypywania dróg: 697 470 370

fax:
+48 34 3540410

e-mail:
         Księgowość:

ksiegowosc@mpk.koniecpol.pl

           Wodociągi:

wodociagi@mpk.koniecpol.pl

          

dane MPK:
NIP: 9492193190
REGON: 243115077

konta bankowe (BS Koniecpol):
ogólne:  44 8276 0003 2000 0021 0311 0001

 Prezes Zarządu: Tomasz Góra

Godziny pracy  - biuro:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Godziny pracy  - kasa:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:30

Kapitał zakładowy: 5.610.000,00 PLN

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział XVII Gospodarczy KRS
KRS nr 0000 44 51 25Znak STOP

Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol MPK
w Koniecpolu sp. z o.o. informuje, iż w Biurze Spółki będzie nadal prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów z zachowaniem szczególnych środków ostrożności
i ograniczoną liczbą osób przebywających jednocześnie w holu budynku MPK .

Osoba wchodząca na teren obiektów MPK w Koniecpolu sp. z o.o.
powinna mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować dłonie.Aktualności

Zawiadomienie

12.07.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o. o. informuje, że w związku z przyłączeniem nowo budowanego przedszkola do sieci wodociągowej w dniu 13-07-2022r. od godz. 9:00 do godz. 15:00 na terenie miasta Koniecpol oraz miejscowości Teresów, Załęże, Kuźnica Grodziska, Wólka, Oblasy, Pękowiec, Piaski, Rudniki, Rudniki Kolonia, Zaróg, Teodorów możliwa będzie przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dołożymy wszelkich starań by jak najszybciej przywrócić zasilanie.

Zawiadomienie

26.05.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o. o. informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi ujęcia wody w dniu 27-05-2022r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 na terenie miejscowości Łysiny (od ul. Prostej do Radoszewnicy), Okołowice, Radoszewnica możliwa będzie przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dołożymy wszelkich starań by jak najszybciej przywrócić zasilanie.

Ogłoszenie

25.05.2022

W związku z panującą suszą oraz brakiem opadów atmosferycznych skutkiem czego jest obniżanie zwierciadła wody w studniach głębinowych zaopatrujących naszą Gminę w wodę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol o ograniczenie poboru wody i używania jej wyłączenie do celów socjalno-bytowych. Prosimy o nie podlewanie wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych.

Nadmierne zużycie wody może spowodować przekroczenie zdolności produkcyjnych ujęć wody i w konsekwencji doprowadzić do znaczących spadków ciśnienia wody w wodociągu lub do całkowitego jej braku.
Jednocześnie Spółka informuje, że pobór wody z hydrantów do celów innych niż przeciwpożarowe jest wykroczeniem i podlega karze.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu informuje, że zostaną przeprowadzone kontrole mające na celu wyeliminowania prób nielegalnego poboru wody. Zgodnie z art. 28 pkt.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.” Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu - technicy i inkasenci są upoważnieni do wejścia na posesję w celu przeprowadzania odczytu oraz sprawdzenia prawidłowości i legalności podłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego.

ZAWIADOMIENIE

16.05.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o. o. informuje, że w związku z budową nowego wodociągu w dniu 17-05-2022 r.  od godz. 8:00 do ok godz. 14:00 na terenie miasta Koniecpol w obrębie ulicy Armii Krajowej (od Biedronki w stronę Rynku), Chrząstowskiej, Kościelnej, Kilińskiego, Partyzantów, Rynek, Konopnickiej, Mickiewicza, Tuwima, Kochanowskiego, Zachodnia, Pułaskiego, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Południowej, Kościuszki, Żytniej, Nad Strugą, Wiejskiej, Przedmieście Magdasz, Krzywej, Borki, Przedmieście Dąbrówki możliwa będzie przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dołożymy wszelkich starań by jak najszybciej przywrócić zasilanie.Opublikował: Artur Haber
Publikacja dnia: 28.12.2021
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 15.05.2013
Dokument oglądany razy: 169 261