bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja

02.03.2023

L.dz 152/2023

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 8 lutego 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustawach informujemy ,że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne będzie stosowała zgodnie z art. 3a ust.4 ustawy , tak jak dotychczas najniższą cenę w rozumieniu zapisów ustawy.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło obowiązujące od dnia 01.03.2023 roku dla podmiotów uprawnionych wg ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r., poz. 295 ) – dalej „ustawa”, stosowane dla odbiorców uprawnionych o których mowa w art. 4 ustawy:

Wyszczególnienie

J.m.

Netto

Brutto

Cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

77 544,72

95379,96

miesięczna

6 462,06

7948,33

Cena ciepła

zł/GJ

89,63

110,24

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

63 076,20

77583,72

miesięczna

5 256,35

6465,31

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

19,45

23,92

* uwzględniono podatek VAT w  wysokości 23 %.

Na podstawie zapisów art. 3a ust.4 ustawy zbadano przypadek najniższej ceny. Dla ceny maksymalnej cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 145,11 zł/GJ, zaś dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 134,82 zł. A zatem wobec odbiorców uprawnionych od dnia 01.03.2023 r. będą stosowane ceny wyszczególnione powyżej.

Prezes Zarządu: Tomasz Góra

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 02.03.2023

Dokument oglądany razy: 559
« inne aktualności