bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie

04.07.2019

Informujemy, że od 08.07.2019 r można podłączać się do kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Słowik zadanie I etap I.
Podłączać się mogą mieszkańcy następujących ulic:
Armii Krajowej 7, Klonowa, Niwa, Fredry, Marii i Zuzanny Gruszeckich, Krasińskiego, Boya Żeleńskiego, Wąska (strona parzysta do nr 22, strona nieparzysta do nr 25).
Warunkiem podłączenia jest:

  • wcześniejsze zgłoszenie terminu wykonania robót podłączeniowych do MPK,
  • Roboty montażowe instalacji przyłączeniowej przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez służby MPK,
  • warunkiem korzystania z kanalizacji sanitarnej jest zawarcie umowy na odbiór ścieków z naszą Spółką.


Wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej bez odbioru i zawarcia stosownej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, skutkuje nałożeniem kary grzywny do 10 000 zł lub karze ograniczenia wolności. (Ustawa o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. Tekst jednolity Dz. U. 2018 poz 139 z póź. Zm.).
Prezes Zarządu
Tomasz Góra

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.07.2019

Dokument oglądany razy: 245
« inne aktualności