bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp z o.o.

Ważna informacja dotycząca naruszenia dóbr osobistych i podania nieprawdziwych treści dotyczących MPK w Koniecpolu Sp. z o.o.
17.10.2018

W związku z treścią wiadomości opublikowanej na profilu wyborczym KWW Dominika Kościańskiego - Home | Facebook, zawierającej nieprawdziwe informacje na temat MPK w Koniecpolu Sp. z o.o., wprowadzającej w błąd opinię publiczną, Prezes MPK Tomasz Góra skierował do autora wiadomości wezwanie o niezwłoczne sprostowanie nieprawdziwej wiadomości, która narusza dobra osobiste MPK.

Tekst wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków prawnych tego naruszenia poprzez publiczne sprostowanie opublikowanych w Internecie nieprawdziwych treści dotyczących Spółki przedstawiono w załączniku (dokument PDF).


adres:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowskirecykling

w internecie:
www / BIP: mpk.koniecpol.pl

telefony:
prezes: +48 34 3551541
księgowość: +48 34 3551532
wodociągi i kanalizacja: +48 34 3540410,
wodociągi i kanalizacja (telefon komórkowy) - zgłaszanie awarii : 533 898 745

W sprawach odśnieżania i posypywania dróg: 603 587 313

fax:
+48 34 3540410

e-mail:
         Księgowość:

ksiegowosc@mpk.koniecpol.pl

           Wodociągi:

wodociagi@mpk.koniecpol.pl

          

dane MPK:
NIP: 9492193190
REGON: 243115077

konta bankowe (BS Koniecpol):
ogólne:  44 8276 0003 2000 0021 0311 0001

 Prezes Zarządu: Tomasz Góra

Godziny pracy  - biuro:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Godziny pracy  - kasa:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

Kapitał zakładowy: 5.610.000,00 PLN

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział XVII Gospodarczy KRS
KRS nr 0000 44 51 25

Aktualności

Harmonogramy na 2019 rok

20.11.2018

W zakładce Harmonogramy dostepne sa juz harmonogramy wywozu nieczytości stałych  na poszczególne rewiry na 2019 rok

Ważna informacja dotycząca naruszenia dóbr osobistych i podania nieprawdziwych treści dotyczących MPK w Koniecpolu Sp. z o.o.

17.10.2018

W związku z treścią wiadomości opublikowanej na profilu wyborczym KWW Dominika Kościańskiego - Home | Facebook, zawierającej nieprawdziwe informacje na temat MPK w Koniecpolu Sp. z o.o., wprowadzającej w błąd opinię publiczną, Prezes MPK Tomasz Góra skierował do autora wiadomości wezwanie o niezwłoczne sprostowanie nieprawdziwej wiadomości, która narusza dobra osobiste MPK.

Tekst wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków prawnych tego naruszenia poprzez publiczne sprostowanie opublikowanych w Internecie nieprawdziwych treści dotyczących Spółki przedstawiono w załączniku (dokument PDF).

Informacja o bieżącej wodzie

30.09.2018

MPK w Koniecpolu informuje, że bieżąca woda w Koniecpolu jest dostarczana bez przerw. Nieprawdziwa jest informacja o tym, iż wody miałoby nie być przez dłuższy okres.

Na chwile obecną nie są planowane żadne przerwy w dostawie bieżącej wody.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

21.08.2018

W dniach 18 września 2018 r. z terenu Koniecpola, 19 września 2018 pozostałe miejscowości Gminy Koniecpol odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zainteresowani odebraniem od nich takich odpadów proszeni są o zgłoszenie do 17 września 2018 r.(poniedziałek) w Miejskim Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 lub telefonicznie pod numerem 517 583 720 , 603 587 313.
Ważne! Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00 przed teren posesji .
Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słowackiego w Koniecpolu.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 17.10.2018
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 15.05.2013
Dokument oglądany razy: 84 372