bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Harmonogramy na 2019 rok

20.11.2018

W zakładce Harmonogramy dostepne sa juz harmonogramy wywozu nieczytości stałych  na poszczególne rewiry na 2019 rok

Ważna informacja dotycząca naruszenia dóbr osobistych i podania nieprawdziwych treści dotyczących MPK w Koniecpolu Sp. z o.o.

17.10.2018

W związku z treścią wiadomości opublikowanej na profilu wyborczym KWW Dominika Kościańskiego - Home | Facebook, zawierającej nieprawdziwe informacje na temat MPK w Koniecpolu Sp. z o.o., wprowadzającej w błąd opinię publiczną, Prezes MPK Tomasz Góra skierował do autora wiadomości wezwanie o niezwłoczne sprostowanie nieprawdziwej wiadomości, która narusza dobra osobiste MPK.

Tekst wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków prawnych tego naruszenia poprzez publiczne sprostowanie opublikowanych w Internecie nieprawdziwych treści dotyczących Spółki przedstawiono w załączniku (dokument PDF).

Informacja o bieżącej wodzie

30.09.2018

MPK w Koniecpolu informuje, że bieżąca woda w Koniecpolu jest dostarczana bez przerw. Nieprawdziwa jest informacja o tym, iż wody miałoby nie być przez dłuższy okres.

Na chwile obecną nie są planowane żadne przerwy w dostawie bieżącej wody.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

21.08.2018

W dniach 18 września 2018 r. z terenu Koniecpola, 19 września 2018 pozostałe miejscowości Gminy Koniecpol odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zainteresowani odebraniem od nich takich odpadów proszeni są o zgłoszenie do 17 września 2018 r.(poniedziałek) w Miejskim Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 lub telefonicznie pod numerem 517 583 720 , 603 587 313.
Ważne! Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00 przed teren posesji .
Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słowackiego w Koniecpolu.

Informacja

10.07.2018

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

Zawiadomienie

10.07.2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. zawiadamia odbiorców wody pitnej, że dnia 11.07.2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 nastąpi wstrzymanie dostawy wody w Koniecpolu przy ulicy Klonowej od numeru 58A do 67, w związku z pracami przyłączeniowymi na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

21.03.2018

W dniach 19 kwietnia 2018 r. z terenu Koniecpola, 20 kwietnia 2018 pozostałe miejscowości Gminy Koniecpol odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zainteresowani odebraniem od nich takich odpadów proszeni są o zgłoszenie do 18 kwietnia 2018 r.(środa) w Miejskim Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 lub telefonicznie pod numerem 34/3553 15 32 , 603 587 313.
Ważne! Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00 przed teren posesji .
Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słowackiego w Koniecpolu.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.09.2016
Podpisał: Elżbieta Cuprian
Dokument z dnia: 10.04.2013
Dokument oglądany razy: 15 751