bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zawiadomienie

26.09.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o. o. informuje, że w związku z remontem drogi wojewódzkiej 786 wykonywanym przez firmę DROG-BUD Sp. z o.o. i związaną z tym przebudową sieci wodociągowej w dniu 27-09-2023 r. od godz. 8:00 na terenie miasta Koniecpol w obrębie ulic Chrząstowska, Kościelna, Partyzantów, Rynek, Kilińskiego, Mickiewicza, Konopnickiej, Borki, Kościuszki, Południowa, Prusa, Reymonta, Zachodnia, Sienkiewicza, Tuwima, Kochanowskiego, Pułaskiego, Żytnia, Przedmieście Magdasz, Nad Strugą, Wiejska, Krzywa, Przedmieście Dąbrówki, Przysieka, Koniawy, Przedmieście Koniawy, Łysaków, Przedmieście Podstocze, Górna, Słowik, Boya-Żeleńskiego, Krasińskiego, Gruszeckich, Fredry, Wesoła, Willowa, Wąska, Łąkowa, Jesionowa, Brzozowa, Topolowa, Akacjowa, Jodłowa, Bukowa, Żeromskiego (od torów do przedszkola nr2) możliwa będzie przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

22.09.2023

Zawiadomienie

13.09.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o. o. informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej w dniu 14-09-2023 r. od godz. 8:00 do 15:00 na ulicy Prostej w Łysinach oraz w miejscowości Radoszewnica możliwa będzie przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przeprowadzeniu kontroli

29.08.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. informuje, iż działając zgodnie z art.9 ust.1 ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028 z poźn.zm.) od dnia 01-09-2023 roku rozpocznie wyrywkowe kontrole nieruchomości, które będą mieć na celu ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Kontrole te są niezbędne, gdyż nieprawidłowe włączenie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych i negatywnie wpływa na pracę oczyszczalni ścieków. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału. Warto tu dodać, iż skutki wprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej odczuwalne są chociażby za pośrednictwem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych.

Zawiadomienie

09.08.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o. o. informuje, że w związku
prowadzonymi pracami budowlanymi oraz przepięciem wodociągu na drodze wojewódzkiej 786 w dniu 10-08-2023 r. od godz. 8:00 do godziny 15:00 na terenie miejscowości Michałów-Aleksandrów nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Świąteczne wydanie „Gazety Koniecpolskiej”

07.04.2023

W przedświątecznym okresie ukazał się najnowszy numer „Gazety Koniecpolskiej”. „Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce następny numer „Gazety Koniecpolskiej”, w którym piszemy o wszystkim co w ostatnich miesiącach wydarzyło się w naszej gminie, o naszych mieszkańcach, działalności szkół i przedszkoli, inwestycjach, ale nie tylko” – napisano we wstępie.

Gazeta Koniecpolska marzec 2023.pdf (31.21 MB)

Harmonogram spisu liczników wody

27.03.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunale w Koniecpolu Sp. z o.o. przedstawia ogólny harmonogram spisu liczników wody :

Miesiąc

Koniecpol

Wsie

Styczeń, Marzec, Maj, Lipiec, Wrzesień, Listopad

Ulice: Mickiewicza, Partyzantów, Słowackiego, Rzeczna, Magdasz, Nad Strugą, Dąbrówka, Krzywa, Wiejska, Stawowa, Cicha, Zielona, Leśna, Grzybowa, Piaskowa , Żeromskiego, Zamkowa, Włoszczowska, Klonowa, Niwa, Boya-Żeleńskiego, Krasińskiego, Gruszeckich, Fredry, Górna, Wesoła, Wąską, Willowa, Łąkowa, Brzozowa, Bukowa, Jesionowa, Topolowa, Akacjowa, Słowik.

Załęże, Teresów, Kuźnica Grodziska, Rudniki, Dąbrowa, Zaróg, Kolonia Rudniki, Piaski, Wólka, Oblasy, Stanisławice, Łysiny, Łąbędź, Teodorów, Aleksandrów, Michałów, Gabrielów.

Luty, Kwiecień, Czerwiec, Sierpień, Październik, Grudzień

Ulice: Kościuszki, Południowa, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Tuwima, Kochanowskiego, Pułaskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, Kościelna, Borki, Zachodnia, Rynek, Chrząstowska, Szkolna, Ogrodowa, Działkowa, Różana, Modrzewiowa, Tartaczna, Koniawy, Przysieka, Podstocze

Stary Koniecpol, Błonie, Zagacie, Kozaków, Ludwinów, Luborcza, Radoszewnica, Okołowice.

Informacja

02.03.2023

L.dz 152/2023

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 8 lutego 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustawach informujemy ,że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne będzie stosowała zgodnie z art. 3a ust.4 ustawy , tak jak dotychczas najniższą cenę w rozumieniu zapisów ustawy.

Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Pana Opałkę Michała

08.02.2023

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. w związku z rozpowszechnianiem informacji przez Pana Opałkę Michała zamieszczonych w blokach mieszkalnych, oświadcza, że nie wprowadzał w miesiącu styczniu 2023 r. podwyżek netto cen ciepła dostarczanego mieszkańcom.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.09.2016
Podpisał: Elżbieta Cuprian
Dokument z dnia: 10.04.2013
Dokument oglądany razy: 43 303