bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Pana Opałkę Michała

08.02.2023

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. w związku z rozpowszechnianiem informacji przez Pana Opałkę Michała zamieszczonych w blokach mieszkalnych, oświadcza, że nie wprowadzał w miesiącu styczniu 2023 r. podwyżek netto cen ciepła dostarczanego mieszkańcom.

Nierzetelne informację, stwierdzenia dotyczące podatku VAT, mające na celu sugerowanie Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu, że to MPK w Koniecpolu Sp. z o.o. ustala (podwyższa) stawki aktualnie obowiązującego podatku VAT są nieprawdziwe.
Powszechnie wiadomo, że o stawkach podatku od towarów i usług w Polsce decydują Władze Centralne na podstawie obowiązujących ustaw, a nie jak sugeruję Pan Opałko, spółki komunalne.
W miesiącu styczniu przekazaliśmy jedynie naszym odbiorcom informacje, że od 01.01.2023 r. stawka podatku od towarów i usług na tzw. ciepło systemowe powróciła do ustawowego poziomu 23%, gdyż minął czas obowiązywania tarczy antyinflacyjnej w ramach której Rząd w 2022 r. wprowadził obniżony VAT na niektóre produkty w tym ciepło systemowe do poziomu 5%.
Należy także zauważyć, że od momentu wprowadzenia obniżonej stawki podatku VAT do 5% czyli od 01.02.2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. stosowało stawkę pomniejszoną o 17% na fakturach wystawianych odbiorcom za dostarczane ciepło i opłaty stałe.
Natomiast z informacji uzyskanych od mieszkańców wynikało, że Pan Opałko wprowadził w tamtym czasie podwyżki zaliczek na ciepło dla mieszkańców bloków na poziomie średnio 30%, a rzeczywista podwyżka wprowadzona przez MPK wynosiła przy uwzględnieniu tarczy inflacyjnej i obniżonego Vat-u co najwyżej 10% co naszym Mieszkańcom pozostawiamy pod rozwagę ( pisaliśmy o tym w lutym 2022 r. ).
Reasumując Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu na dzień dzisiejszy stosuję taryfę wprowadzoną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku z dnia 15 września 2022 r. otrzymując z Miasta i Gminy Koniecpol rekompensatę rządową wyższych kosztów produkcji ciepła, która w założeniu ma chronić mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami opłat.
Jeżeli powyższe przepisy zgodnie z zapowiedziami płynącymi z Parlamentu RP ulegną zmianie, niezwłocznie je zastosujemy w rozliczeniach z naszymi odbiorcami.

Prezes Zarządu
MPK w Koniecpolu Sp. z o.o.
Tomasz Góra

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 08.02.2023

Dokument oglądany razy: 456
« inne aktualności