bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o przeprowadzeniu kontroli

29.08.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. informuje, iż działając zgodnie z art.9 ust.1 ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028 z poźn.zm.) od dnia 01-09-2023 roku rozpocznie wyrywkowe kontrole nieruchomości, które będą mieć na celu ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Kontrole te są niezbędne, gdyż nieprawidłowe włączenie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych i negatywnie wpływa na pracę oczyszczalni ścieków. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału. Warto tu dodać, iż skutki wprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej odczuwalne są chociażby za pośrednictwem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych.

W celu przeprowadzenia kontroli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Koniecpolu Sp. z o.o. użyją tzw. zadymiarki, która pozwoli sprawdzić ewentualne podłączenia wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Metoda polega na wtłoczeniu dymu do studzienki kanalizacyjnej na sieci ulicznej, który następnie znajduje ujście w rynnach, jeżeli są podłączone do przewodów sanitarnych.

Po wykryciu nielegalnego przyłącza, pracownicy Spółki poinformują pisemnie właściciela posesji o możliwych sankcjach oraz wzywają do odcięcia instalacji. Po upływie określonego czasu kontrolę przeprowadza się powtórnie. Kontrole są niezapowiedziane, dlatego Spółka apeluje do mieszkańców o samodzielne sprawdzenie, dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień.

Zgodnie z zapisem art.28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu zachęca mieszkańców do zagospodarowywania wody deszczowej i opadowej poprzez np. gromadzenie jej w zbiornikach. Wodę taką można później wykorzystać do podlewania ogrodu. Takie rozwiązanie ma pozytywny aspekt ekologiczny oraz pozwoli Państwu zmniejszyć koszt zużycia wody.

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 29.08.2023

Dokument oglądany razy: 215
« inne aktualności