bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o MPK SP z o.o.

Podstawa działania:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. zostało utworzone w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Koniecpol pn. Zakład Usług Komunalnych na podstawie uchwały:

Sółka dysponuje nowoczesną infrastrukturą komunalną w zakresie oczyszczania ścieków Miasta i Gminy Koniepcol o wydajności 500 m3 na dobę co w zupełności na obecną chwilę zaspokaja potrzeby ludności.
Spółka również wytwarza energię cieplną w ilości do 30.000 GJ na rok i tym samym zaspakaja potrzeby mieszkańców miasta w energię cieplną. W tym celu MPK Sp. z o.o. produje ciepło w nowoczesnej kotłowni miejskiej gdzie zainstalowane są kotły o dużych sprawnościach cieplnych. Moc cieplna kotłowni wynosi 4,9 MW.
Ponad to Spółka zarządza i utrzymuje w pełnej sprawności 4 ujęcia wodociągowe oraz około 60 km sieci wodociągowych jak również 12,5 km sieci cieplnych. Spółka również utrzymuje w pełnej sprawności około 25 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Do działań spółki należy również utrzymaywanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Koniecpol.
Spółka zajmuje się administrowaniem targowiska miejskiego.

Głównym celem Spółki jest działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol z uwzględniem jak najmniejszych kosztów ponoszonych przez naszych mieszkańców.

Kierownictwo:

  • Prezes Zarządu - Tomasz Góra
  • Księgowa - Anna Mruk
  • p.o. Kierownika Działu Usług  - Marek Bukowski, tel.697 470 370
  • p.o. Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji - Iwona Jarnecka-Klapa, tel. 697 470 100

Działy spółki:

  • księgowość
  • wodociągi i kanalizacja
  • usługi
  • kotłownia miejskaOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 31.08.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 16.05.2013
Dokument oglądany razy: 12 005